Retten til naturressurser

Sametinget vil sikre at bygdene i Finnmark kan benytte seg av og forvalte fornybare ressurser i sine nærområder. Sametingets målsetting er at samiske rettigheter utenfor Finnmark blir anerkjent slik at tradisjonell bruk av utmarka i områder sør for Finnmark også kan utvikle seg i fremtiden.