Sametingets oppnevnte styremedlemmer

Sametinget og Miljøverndepartementet konsulterer om den samiske representasjonen i hvert enkelt nasjonalparkstyre eller verneområdestyre.

Graden av samisk representasjon blir vurdert ut fra områdets sin betydning for samisk kultur og næringsutøvelse. Sametinget jobber for at i områder der samiske interesser er mangfoldige og forvaltning av verneområder har stor betydning for samisk næringsutøvelse, blir innført samisk flertall i styrene.

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder – Informasjon til Sametingets oppnevnte medlemmer i verneområdestyrene (PDF, 3 MB)

Sametingets oppnevnte representanter 2022:

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/ Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe

Odd Bjørnar Bjørkås, Sørli
Anna Liisa Jåma, Snåsa
Kjell Jøran Jåma, Snåsa
Hanna-Lena Wilks, Snåsa

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe /Børgefjell nasjonalparkstyre    

Algot Jåma, Limingen
Aslak Anta Jåma, Susendal
Laila Joma, Skorovatn

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia

Eva Nordfjell, Røros
Mats Mortensson, Drevsjø

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Ole Mathis Eira, Kautokeino
Marit Kristine Hætta Sara, Kautokeino

Njaarken vaarjelimmiedajveraerie/ Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Gun Margret Utsi, Grane
Per Anders Kappfjell, Trofors

Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde/ Ittugáissáid suodjemeahccestivra

Berit Kristine Utsi, Kautokeino
Johan Ailo H. Gaup, Karasjok

Midtre Norland Nasjonalparkstyre

Sara Elisabeth Pavall, Fauske
Lars Filip Paulsen, Drag
Inga-Lill Sundset, Bodø
Per Ole Oskal, Røkdal

Møysalen nasjonalparkstyret

Peder Ingar Buljo, Lødingen

Vernområdestyret for Nordkvaløya - Rebbenesøya 

Marit Inga Sara Pettersen, Alta

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde

Máret Laila Logje, Alta
Mikkel O. Nilut, Kautokeino

Rohkunborri nasjonalpark

Nils Ante Eira, Tennevoll

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre

Nils Henrik Sara, Kautokeino
Hjørdis Øvergård, Alta

Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen

Mona Fjellheim, Brekkebygd
Nils Tonny Bransfjell, Brekkebygd

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Lars Aage Brandsfjell, Brekkebygd
Nora Marie Bransfjell, Meråker
Ida Marie Bransfjell, Røros
Idar Brannsfjell, Meråker

Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta

Anna Ravna Gaup, Karasjok

Verneområdestyret for Trollheimen

Maja Britt Renander, Rennebu
Gustav Kant, Rennebu

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre Várnjárgga álbotmeahccestivra Varenkinniemen kansalistarhaan styyri

Frank Inge Sivertsen, Varangerbotn
Ingvild Halvorsen, Vadsø

Øvre Pasvik nasjonalparkstyre -Báhčaveaji álbmotmeahccestivra

Cecilie Hansen, Svanvik

Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde

Johan Anders Oskal, Moen

Anárjoga álbmotmeahccestivra / Anárjohka nasjonalparkstyre

Johan Anders Somby, Kautokeino
Anni Østby

Ånderdalen nasjonalparkstyre

Leif Pedersen, Silsand