Verneområdestyrene

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder er en måte å ivareta Norges urfolksrettslige forpliktelser om urfolks deltaking ved bruk, forvaltning og bevaring av naturressursene i deres områder.

Sametinget har oppnevnt 42 representanter i tilsammen 21 nasjonalpark- og verneområdestyrer.

Medlemmene som Sametinget oppnevner til nasjonalparkstyrer er valgt til styret for å ivareta samiske interesser på en god og helhetlig måte. De representerer det samiske folket fordi de er oppnevnt av Sametinget, men opptrer ikke på vegne av Sametinget.

Lokal forvaltning av nasjonalparker og større verneområder – Informasjon til Sametingets oppnevnte medlemmer i verneområdestyrene (PDF, 3 MB)

Har du spørsmål?

Elina Hakala
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 40 24