Folkeretten, Naturmangfoldsloven og samiske rettigheter