Regjeringens europapolitiske forum

Europapolitisk forum er en møteplass for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget for dialog og utveksling av kunnskap om EØS og EU. Gjennom dialog om europapolitiske saker og problemstillinger skal forumet bidra til koordinering mellom sentralt, regionalt og lokalt nivå.

Forumet er en møteplass mellom departementene på politisk nivå (statssekretærnivå) og folkevalgte fra fylkeskommuner (fylkesordfører/-rådslederne via landsdelssamarbeidene), kommuner (via KS' hovedstyre) og Sametinget. Sametinget oppnevner to medlemmer, med varamedlemmer.

Forumet møtes to ganger i året, og ledes i fellesskap av Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet på statssekretærnivå.

Formål 

  • Forumet skal være en arena for politisk dialog om aktuelle og relevante europapolitiske saker mellom forvaltningsnivåene.
  • Forumet skal være en kanal for å forankre regjeringens europapolitikk i kommunesektoren og Sametinget.
  • Forumet skal være en kanal for innspill til regjeringen på viktige europapolitiske områder for kommunesektoren og Sametinget.
  • Forumet skal også være en arena for informasjonsutveksling om utvalgte saker.

Les mer om Regjeringens europapolitiske forum

Sametingsrådet har oppnevnt disse medlemmene til regjeringens europapolitiske forum for perioden 2021-2025:

Kristin Sara, sametingsrepresentant for NSR. Personlig vara: Helén Storelv-Rabone, sametingsrepresentant for NSR.

Ulf Tore Johansen, sametingsrepresentant for Nordkalottfolket. Personlig vara: Sylvi Pedersen Vatne, sametingsrepresentant for Nordkalottfolket.