Sametingsmelding om solidaritet og internasjonalt arbeid

Sametingets plenum vedtok melding om solidaritet og internasjonalt arbeid i 2015.

I meldingen kommer det frem hvordan og hvorfor Sametinget engasjerer seg i internasjonalt arbeid som bidrar til et mer harmonisk forhold og bedre samarbeid mellom stat og urfolk. Det overordnede målet er at rettighetene i FNs erklæring om urfolks rettigheter er implementert i lovverk og praktisk politikk som påvirker vår og andre urfolks hverdag. I meldingen fremgår det hvordan arbeid innenfor prioriterte innsatsområder gjør at mål og strategier oppnås.    

Les sametingsmelding om solidaritet og internasjonalt arbeid (PDF, 5 MB)