Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern

Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern ble vedtatt av Sametingets plenum 11. mars 2021.

En sametingsmelding er viktig for Sametinget sin politikkutforming og et viktig politisk redskap for utvikling av en helhetlig og forutsigbar forvaltning. I meldingen drøfter og presenterer sametingsrådet framtidig politikk på kulturminneområdet. Strategier og mål konkretiseres og beskrives. 

Les Áimmahuššan - Sametingsmelding om samisk kulturminnevern (PDF, 26 MB)