Historiske opplysninger

Har du historiske opplysninger om myter, fortellinger og forestillinger så vil vi svært gjerne høre fra deg.   

Mange samer har vokst opp med mytene, fortellingene og forestillingene forankret i tradisjonene som ofte er knyttet til landskapet. Eksempler på slike er tradisjonelle samiske fangstmetoder, om trekkveier for rein og spillplasser for tiur og orrhane, gode veivalg ned fra høyfjellet til dalbunnen og kulper med særlig klart vann. Det kan også være steder hvor det knytter seg særskilte religiøse fortellinger til. Slike eldre myter, fortellinger og forestillinger er ofte i personlig eie, blandet med erfaring og holdt sammen på tross av differanser i tid. Å ferdes i landskapet er å bli minnet, ikke bare om hendelser i fortid, men også om handlemåtene og verdiene innstiftet i landskapet.

Historiske opplysninger vil være et svært viktig bidrag til å vedlikeholde samisk identitet og relasjoner til formødrenes områder, og dermed styrke og videreføre de historiske røttene dette landskapet representerer både for dagens og morgendagens generasjoner.