Digitalt Museum

Digitalt Museum er en felles, database over samlinger i norske og svenske kunst- og kulturhistoriske museer. 

Der kan man søke i flere millioner objekter fra ca 247 museer. Materialet omfatter fotografier, gjenstander, kunstverk, designobjekter, arkitekttegninger og modeller og bygninger. Det er også tilgang til samlinger av film, video og lydopptak.

Besøk DigitaltMuseum