«Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Vold i nære relasjoner i samiske samfunn er et lite utforsket felt i Norge og Norden.

På denne bakgrunn initierte Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet et prosjekt med formål å frembringe kunnskap om erfaringene ansatte i hjelpeapparat og politi har fra sitt arbeid med vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

Les rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn (PDF, 2 MB)