Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn

Denne redegjørelsen bygger på Sametingets handlingsplan for likestilling, og er en del av prosessen mot en ny sametingsmelding om likestilling. 

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Vold i de samiske samfunn bremser utviklingen av de samiske samfunn og levesett. I denne sammenheng blir arbeidet mot vold et overordnet mål for Sametinget.

Les Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn (PDF, 196 kB)