Næringsavtalen for duodji

Næringsavtalen for duodji

Sametinget forhandler årlig om en næringsavtale for duodjinæringen.

Partene i forhandlingene er Sametinget og duodjiorganisasjonene Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi. Målet for næringsavtalen er å utvikle en næringsrettet duodji med økt lønnsomhet og

omsetning av egenproduserte varer. Avtalen skal gi bedre rammevilkår for enkeltprodusenters lønnsomhet.

Sametinget forvalter også midler til tiltak i duodjinæringen. I henhold til næringsavtalen for duodji deler Sametinget ut følgende tilskudd:

  • Driftstilskudd
  • Investerings- og utviklingstilskudd
  • Velferdsordninger
  • Fag – og økonomisk utvalg
  • Markedstilpasning/ merkevarebygging

Næringsavtale for duodji 2021 (PDF, 356 kB)

Enige om ny næringsavtale for duodji 2021