Næringsavtalen for duodji

Sametinget forhandler årlig om en næringsavtale for duodjinæringen.

Partene i forhandlingene er Sametinget og duodjiorganisasjonene Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi. Målet for næringsavtalen er å utvikle en næringsrettet duodji med økt lønnsomhet og omsetning av egenproduserte varer. Avtalen skal gi bedre rammevilkår for enkeltprodusenters lønnsomhet.

Sametinget forvalter også midler til tiltak i duodjinæringen. I henhold til næringsavtalen for duodji deler Sametinget ut følgende tilskudd:

  • Driftstilskudd
  • Investerings- og utviklingstilskudd
  • Velferdsordninger
  • Fag – og økonomisk utvalg
  • Markedstilpasning/ merkevarebygging

Se næringsavtalen for duodji 01.01.2023 – 31.12. 2023 (PDF, 170 kB)

Les artikkel: Enige om næringsavtale for duodji 1.1.2024-31.12.2025