Sametingets innspill til reindriftsavtalen

Sametinget gir hvert år innspill til reindriftsforhandlingene mellom Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Dette innspillet behandles i Sametingets plenum i desember hvert år.

Les Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2022-2023 (PDF, 426 kB)