Johtit

Prosjektet samisk reiseliv Johtit er en fortsettelse av prosjektet samisk reiseliv 1.0.

Det er Nordnorsk reiseliv som driver prosjektet og finansiørene er Sametinget, Innovasjon Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. Det er etablert en styringsgruppe i prosjektet, og Ellinor Guttorm Utsi, som driver Davvi Siida, er leder, mens de andre medlemmene i styringsgruppa er prosjektleder fra NordNorsk reiseliv, Per Stian Sara fra Tromsø Lapland og Anna Kuoljok fra Sami Safari Camp.

Johtit er et 3 årig prosjekt og kom i gang i 2018, og skal avsluttes i mai 2021. Prosjektet er litt utsatt grunnet korona.

Overordnet målsetting: Styrke verdiskaping gjennom opplevelsesbasert reiseliv.
Fokus på systematisk utvikling, kompetanseheving, forbedring av leveransensamt styrke markedstilgangen og tilgjengeligheten

Bedriftene som deltar i Johtit er:

Karasjok:
Jergul Astu AS
Karasjok Camping AS
KB-Siida
Midt-Finnmark Siida
Guovssahas hearge siiida / Northern Light Reindeer Siida SUS
Ravdol Reindeer Hearding
Sápmi Park / Scandic Karasjok
Sámi Dáiddaguovddáš

Kautokeino:
Hættas Opplevelser
Eira Siida AS
Thon Hotel Kautokeino

Tana:
Gaup Reinturisme
Winter Tourism

Kjøllefjord:
Davvi Siida

Lakselv:
Sara Siida

Tromsø:
Tromsø Lappland

Manndalen:
Manndalen Sjøbuer AS

Sortland:
Inga Sámi Siida

Evenskjer:
Várdobáiki AS

Drag:
Sami Safari Camp