Máistu

Máistu (betyr smak og er på nordsamisk) er et prøveprosjekt der vi ønsker å se deler av reinen som samene selv spiser på menyen i restauranter. 20. september 2021 var første gang vi arrangerte dette og det skjedde i Tromsø.

Fokuset var på hjerte og tunge av rein og røykakjøtt.

På Máistu-dagen 20. september 2021 ble reinkjøttforedlere og restauranter i Nord-Norge bli koblet sammen. To kokker, en som lager tradisjonell samisk retter og en kjent kokk som lager moderne retter skal tilberede maten slik at restaurantene ble kjent med hvilke muligheter reinkjøtt gir. Det var fokus på reinkjøttets opphav og rikdom (storytelling). En sommelier kom med vinforslag til de ulike rettene.    

For reinkjøttforedlere vil Máistu bidra med:

  • Bli kjent med restaurantbransjen i Nord-Norge og behovene deres
  • Delta i en workshop i forkant av Máistu der det vil bli fokus på formidling, prissetting og kontraktinngåelse
  • Muligheter for samarbeid med andre aktører
  • Gir muligheter for økt inntjening

For restaurantbransjen vil Máistu bidra med:

  • Bli godt kjent med reinkjøtt som råvare
  • Bli godt kjent med historien til reineierne, reinen og reinkjøttet
  • Bli introdusert for tradisjonelle samiske retter, samt moderne måter å tilberede reinkjøtt på
  • Fremme samisk kultur og lokale råvarer (kortreist mat, matsikkerhet)

Konseptet vil kunne bli videreført.