Vahca

 

Vahca betyr «nysnø» på nordsamisk, og viser til hvordan Tromsø vil gå foran med et godt eksempel ved å sette spor som andre kan følge. Målet er at Tromsø skal være en foregangskommune på hvordan forvalte samisk kultur i reiselivet. 

Vahca er et samarbeidsprosjekt mellom Sametinget og Tromsø kommune og er basert på Sametinget og Tromsø kommunes ønske om å bidra til at samer ikke skal oppleve at historien om egen kultur og identitet blir glemt og fortrengt, eller eksotifisert og forenklet gjennom kommersialisering.

Tromsø har de siste årene opplevd en stor vekst med gjester fra hele verden som i stadig større grad etterspør samiske opplevelser. Det finnes ingen steder i Norge hvor det er mer hensiktsmessig å gjennomføre Vahca og det er derfor helt naturlig at Tromsø blir case. Her vi har mulighet til å bygge oss kunnskap på hvordan forvalte samisk kultur i en kommersialiseringssammenheng. Erfaringene vil vi overføre til andre steder og organisasjoner. I tillegg bygger vi oss en kompetanse på prosjektinnhold (mål og tiltak) som lett kan overføres til andre kommuner som i fremtiden vil oppleve samme pågang.

Et viktig moment i prosjektet er at den lokale Tromsøsamen skal kjenne seg i igjen i fremstillingen av den samiske kulturen i Tromsø. I den sammenheng passer å vise til et sitat fra samfunnsforskeren Vigdis Stordahl:

«Det er viktig at vi kjenner til vår egen historie. Det er utviklingen av vår identitet. Andre har definert oss. Viktig at vi selv definerer den.»

Illustrasjonsbildene fra kunstneren Kine Yvonne Kjær forteller litt om problemstillingen den samiske kulturen møter i kommersialiseringen:

Vahca seminar - en start på prosjektet

5. februar 2019 ble et kick-off seminar arrangert for å spre kunnskap og erfaring fra ulike aktører innen samisk reiseliv og kulturnæring. Serveringen hadde sjøsamisk tema og seminaret var lagt opp spesifikt for å fremme dialog. I alt var det omtrent 70 publikummere fra reiselivsnæringen, politikere, studenter og ulike organisasjoner, samt lokalbefolkning. Seminaret bidro til avisoppslag og debatt.

Program Vahca seminaret 05.02 (PDF, 202 kB)

Tilbakemeldingene i etterkant av seminaret har lagt vekt på at initiativet Vahca er etterspurt fra både kommersielle aktører og innbyggere i Tromsø og at seminaret bidro til ny kunnskap og åpnet for at flere ville ta informerte valg i kommersialisering av samisk kultur og identitet.

I forkant av seminaret ble noen unge samer i Tromsø spurt om hva de tenker om samisk kultur i reiselivet i Tromsø: