Utmarksnæringer

I det samiske samfunnet har utmarksnæring viktig posisjon som samisk næring og kulturbærer, derfor vil Sametinget bevare og utvikle utmarkshøsting/næring. Sametinget vil arbeide for at rammebetingelser og infrastruktur blir bedre.

Utmarksnæringen har store utviklingsmuligheter og et potensial som på langt nær er utnyttet, og vil med rette grep bidra til å utvikle et variert næringsliv og styrke bosettingen i de samiske områdene.

Målet for utvikling av utmarksnæringer er å øke verdiskapingen i samiske områder gjennom bedre rammebetingelser og utnyttelse av utmarksprodukter.

Sametingets virkemidler vil kunne omfatte investeringer i bygningsanlegg og utstyr. Finansiering fra Sametinget kan være avgjørende for å utløse annen finansiering.

Les mer om samisk utmarksbruk her