Almmuhit giellaovdánahttinprošeavtta sámi mánáid várás

Almmuhit giellaovdánahttinprošeavtta sámi mánáid várás

Sámediggeráđđi almmuha prošeavtta Les for meg / Lågå munji / Loga munnje / Lohkh munnjien Bådådjos, Stormen girjerádjosis, golggotmánu 27. beaivvi Giellavahku. Prošeakta galggašii rávesolbmuid movttiidahttit lohkat jitnosit, lávlut, riibmet, juoigat ja hállat mánáin.

Sámediggeráđđi Henrik Olsen. Sámediggeráđđi bovde váhnemiid ja earáid geat deaivvadit sámi mánáiguin árgabeaivvis čuovvut seminára digitálalaččat dahje Stormen girjerádjosis. Prográmma lea almmuhuvvon Sámedikki neahttasiidui ja Facebook-siidui. Buot dearvvašvuođastašuvnnaid ja girjerádjosiid bargit leat erenoamážit bovdejuvvon searvat seminárii ja doibmii.

Loga munnje!-doaimma ulbmil lea nannet sámegielaid ja beroštumi sámi girjjálašvuhtii, ja láhčit dili lohkanhállui. Árra giellamovttiidahttin lea dehálaš vai mánná šaddá čeahppi lohkat, liikogoahtá girjjiide ja vai sátneriggodat šaddá buorre.

Sáhttá dadjat ahte go mánnái lohká jitnosit, de dat ráhkkanahttá máná eallimii. Ovttasráđiid dearvvašvuođastašuvnnaiguin ja girjerádjosiiguin juhkkojuvvojit girjjit ja diehtojuohkinneavvut giellaovdánahttima birra mánáide ja sin váhnemiidda.

– Dutkan čájeha ahte lohkan ruovttus lea vealtameahttun dehálaš mánáid giellaovdáneapmái ja lohkangálggaide. Go mánná čohkká rávesolbmuin gii lohká girjjiid, de mánná oahpásnuvvá dasa mat bustávat ja sánit leat, ja dasto šaddá mánnái álkibun ieš lohkat. Dat sáhttá áiggi mielde buoridit sámegiela geavaheami ja beroštumi sámi girjjálašvuhtii maŋŋel, dadjá sámediggeráđđi Henrik Olsen (NSR).

Loga eanet almmuhanseminára birra golggotmánu 27. beaivvi

Loga eanet prošeavtta birra Sámedikki neahttasiiddus: sametinget.no/lesformeg

Jus leat gažaldagat dahje áiggut jearahallat, váldde oktavuođa sámediggeráđiin Henrik Olseniin (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no