Doarjja duodjevissui

Doarjja duodjevissui

Sámediggeráđđi lea juolludan doarjaga Silba-Siida AS:ii hukset Atèlje Anti duodjeviesu. Fitnodat áigu buvttadit atnudujiid, ja maiddái fállat sámi máhtto- ja kulturgaskkusteami, mátkeealáhusbálvalusaid ja kursabálvalusaid duojis ja boazodoalus.

Silba-Siida AS lea álggaheaddji duodjefitnodat Grogn suohkanis, ja Sámediggeráđđi lea juolludan 312 600 ruvnno buvttadanlokála huksemii. Fitnodat áigu buvttadišgoahtit geahččalandujiid ja márkanfievrridit fitnodaga.

Duoji ealáhusšiehtadusas Sámedikki 2020 bušeahtas lea várrejuvvon 1,5 miljuvnna ohcanvuđot
doarjjan investeremiidda, ovddidandoaibmabijuide, konsuleantaveahkkái, álggahandoibmii ja prošeavttaide.

– Sámediggeráđđi doarju duodjefitnodagaid ásaheami, ja lea erenoamáš suohtas go álggahuvvojit doaimmat lulábeal Romssa ja Finnmárkku, dadjá ráđđeláhttu Hans Ole Eira (Gb). Dán jagi leat juolludan doarjaga 6 ohccái, oktiibuot badjelaš 1,1 miljuvnna, ja eanaš dain ohcciin leat Davvi-Norggas. Duoji nannen ealáhussan lea dárbbašlaš, ja mii doarjut duojáriid geain lea iežas duoddjedoaibma ja duojáriid geat leat álggaheamen duodjedoaimmaset. Doarjjaortnegis lea rabas ohcanáigemearri, ja mun ávžžuhan duojáriid geat áigot álggahit duodjefitnadaga dahje geain juo lea duodjefitnodat ohcat doarjaga Sámedikkis, loahpaha Eira.

Doarjja lea juolluduvvon Duoji ealáhusšiehtadusa ohcanvuđot doarjjaortnegis Investeren- ja ovddidandoarjja, konsuleantaveahki, álggahandoarjja ja prošeavttat.

Jearahallama addá dahje vástida gažaldagaide sámediggeráđđi Hans Ole Eira (Gb) +47 918 61 471 hans.ole.eira@samediggi.no dahje sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR), tlf. +47 971 29 305, aili.keskitalo@samediggi.no