Doarjja iešguđet kulturdoaibmabijuide

Doarjja iešguđet kulturdoaibmabijuide

Sámediggeráđđi lea addán doarjaga oktiibuot 193 000 ruvnno sierra kulturdoaibmabijuide.

– Sámediggi registrere ahte ollu ásahusat ja organisašuvnnat háliidit oažžut sámi kulturbargiid ja artisttaid mielde iešguđege kulturdoaluide. Dát lea positiiva treanda, erenoamážit sámi kultursuorgái, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR). 

Sámediggeráđđi lea addán 53 000 ruvnno doarjjan Nordlysfestivalii Romssas, gos áigot čájehit Elle Sofe Sara dánsačájálmasa «Vástádus eana - The Answer is Land». Dánsačájálmasa váldotematihkka lea luondu ja olbmo oktavuohta lundui. Elle Sofe Sara čájálmasa ulbmilin lea gudnejahttit sin geat rahčet eatnama bealuštemiin. Čájáhus lea maiddái oassin Romssa Sámi vahku prográmmas.

Foreninga Samiske Forfattere/Searvi Sámi Girječálliide lea ožžon doarjaga 50 000 ruvnno girjjálašvuođadoaluid oktavuođas čalmmustan dihtii sámi álbmotbeaivvi Troanddimis. Dáidda doaluide servet máŋga sámi girječálli gos čalmmustit iežaset girjjálašvuođa dahkosiid iešguđege báikkiin gávpogis.

Deatnogátte Sámiid Searvi lea ožžon 90 000 ruvnno ČSV-ávvudeami lágideapmái Sirpmás čakčat. 2022:s lea gollan 50 jagi das go ČSV šattai viidát dovddusin ja almmuhuvvui Sirpmás čálalaš/njálmmálaš dajaldahkan/symbolan. Dáid doaluiguin háliidit sii bidjat fokusa ja ávvudit sámehistorjjálaš dáhpáhusaid ja áŋgiruššama. Sii plánejit earret eará čájáhusa, ávvogihppaga, ávvoseminára ja ávvokonseartta.

– Mun lean movtta go min ortnegiiguin lea vejolaš doarjut dán lágan doaluid, ja dieinna lágiin váikkuhit sámi giela, kultuvrra ja identitehta oainnusmahttima, dadjá Jåma.

Doarjja lea addojuvvon doarjjaortnegis Kulturdoaibmabijut. Doarjjaortnega ulbmilin lea addit buriid rámmaeavttuid sámi dáiddabuvttademiide ja kulturvásáhusaide.

Gažaldagaide vástida ja addá jearahallama sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma (NSR), mob. +47 472 42 366, maja.kristine.jama@samediggi.no