Leat duhtavaččat go Poala-Ándde goavddis bissu Sámis

Leat duhtavaččat go Poala-Ándde goavddis bissu Sámis

Anders Poulsens goavddis. RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger   

– Iluin ja duhtavašvuođain almmuhat dál ahte Poala-Ándde, Anders Poulsson, goavddis bissu Sámis. Dál beassat mii ieža iežamet eavttuid vuođul muitalit ja čájehit historjámet, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka ja sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma leaba duhtavaččat loahpalaš mearrádusain ahte goavddis bissu, ii ge sirdo eret Sámis. Goavddis vurkejuvvo sámi museas.

Dánskka kulturministtar Ane Halsboe Jørgensen almmuhii odne ahte sii leat formálalaččat dohkkehan ahte goavdása sirdet eret sin vuorkkás.

– Lea lunddolaš ahte dán vurkejit dohko gosa gullá historjjálaččat ja dat lea sámi musea, lohká Halsboe Jørgensen.

Bákkuin válde goavdása Nuorta-Finnmárkkus jagis 1692:s

Poala-Ándde, Anders Poulssona, goavdása válde Finnmárkkus jagis 1692 ja sáddejedje dan dánskka oaivegávpogii, Københámmanii. Das rájes lei dát oassin gonagaslaš dáiddakámmárčoakkáldagas Nationálamuseas, Københámmanis.

1979 rájes lea goavddis leamaš luoikkasgálvun Sámiid Vuorka-Dávviris ja RiddoDuottarMuseas Kárášjogas.

Sámediggi dál giitá dánskka Københámman Nationálamusea, dánskka kulturministera, álgoálbmotpolitihkkáriid Dánmárkkus, ovddeš sámediggepresideanta Aili Keskitalo ja sámi musea jođiheddjiid geat leat nagodan čalmmustahttit ja soahpat ahte goavdása eaiggátvuohta sirdo Dánmárkkus ruovttoMaja Kristine Jåma Árvu/Sametinget luotta sámiide.

Álgoálbmogat miehtá máilmmi leat vásihan dákkár sullasaš proseassaid ja oassin lea kulturárbbiid dehálašvuohta, sihke historjjá oahppamis ja áddet seremoniijaid mearkkašumi. Ollu riikkain barget dál sullasaš áššiiguin, mas gáibidit ruovttoluotta iežaset kulturhistorjjálaš dávviriid.

– Kulturárbi lea dehálaš oassin min gullevašvuođas ja iešdovddus.  Ovttaskas olbmuid ja servodagaid ovdánahttimis lea dehálaš dovdat ja máhttit iežamet historjjá. Sámis leat dál gáibidišgoahtán máhcahit ruovttoluotta dávviriid maid leat viežžan vuovnnain - ja dáid máhcahemiid doarju Sámediggi. Sámit galget ieža eaiggáduššat, hálddašit ja muitalit kulturárbbis, lohká sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma.

Dál eai leat Sámis galle goavdása iežamet hálddus ja nu šaddá ge Poala-Ándde goavdása eaiggátvuohta hui dehálaš sápmelaččaide.

– Sámediggi áigu dál plánegoahtit čalmmustahttima ovttas RiddoDuottarMuseain goavdása geigejumi oktavuođas, dadjá Muotka.

Ovddeš sámediggepresideanta Aili Keskitalo čálii reivve dánskka Dronnet Margrethii mas muitalii ahte mii lea su mielas čuolbman goavdása eaiggátvuođas.

Dál lea dánskka kulturministtar ja dánskka kulturdepartemeanta mearridan loahpalaččat ahte Poala-Ándde goavddis bissu Sámis, ii ge šat sirdo vierrásiid háldui.