Ráđđeaddi/seniorráđđeaddi, ealáhusjuogus

Sámedikkis lea rabas gelddolaš virgi ealáhusjuhkosa ráđđeaddin/ seniorráđđeaddin.

Viiddiduvvon ohcanáigemearri: 18.08.2024. 

Juogus bargá sámi ealáhusaid nannemiin neavvuma, ovddidandoaimmaid ja doarjjahálddašeami bokte. Ulbmilin lea bisuhit ja lasihit barggolašvuođa ja gánnáhahttivuođa sámi guovlluin buriid rámmaeavttuid bokte. Ráđđeaddi/seniorráđđeaddi beassá leat mielde váikkuheame sámi servodaga ovdáneapmái Sámedikki bajimus láidestusaid vuođul, dán oktavuođas ealáhusovddideami fokusiin. Ossodagas lea dehálaš doaibma seailluhit sámi giela, kultuvrra ja servodateallima. Bargit ožžot máŋggabealát bargobeaivvi, ja beassá bargat ovddidanprošeavttaiguin.

Juhkosis leat 11 bargi juhkkojuvvon 6 kántorbáikái. Mii deattuhat loaktima ja buori bargobirrasa.

Sámedikkis leat olu kántorbáikkit maid gaskkas sáhtát válljet, ja don sáhtát bargat kántorbáikkis gos leat guoros kántorlanjat. Juste dál leat mis guoros kántorlanjat Kárášjogas, Guovdageainnus, Vuonnabađas, Olmmáivákkis, Aarbortes, Skániin, Romssas, Snåases ja Ájluovttas. Sámedikki bargit fertejit rehkenastit veahá mátkkoštit.

Barggut

Ráđđeaddin/seniorráđđeaddin leat dus čuovvovaš barggut:

  • Sámi guovlluid oppalaš ealáhusovdáneapmi
  • Ráđđeaddin ja doarjjahálddašeapmi
  • Váikkuhit čielggademiide ja prošeavttaide mat gullet fágasuorgái
  • Ráđđeaddin ealáhusaktevrraid, jođiheddjiid ja politihkalaš dási ektui
  • Ráhkkanahttit dievasčoahkkináššiid
  • Váikkuhit ealáhuspolitihka hábmema
  • Doarjjaáššiid áššemeannudeapmi
  • Diehtojuohkin ja ráđđeaddin 

Du bargobeaivi hábmejuvvo dárbbuid mielde ja du gelbbolašvuođa mielde. Fertet rehkenastit ahte virggi ja juhkosa barggut ja ovddasvástádussuorggit rivdet ásahusa dárbbuid mielde.

Loga eanet ja oza virggi Karrieresiiddus