Sámediggeráđi 2023 sámediggebušeahttaárvalus

Sámediggeráđi 2023 sámediggebušeahttaárvalusas leat nuvttá sámi mánáidgárddit, mearrasámi vuoigatvuođat, bargu sámevaši vuostá ja ođđa sámi deaivvadanbáikkit deháleamos vuoruhemiid searvvis.

Ráđđehus lea iežas 2023 stáhtabušeahttaárvalusas árvalan Sámediggái 13,5 miljovnna ruvnno, dahje 2,35 proseantta, lasáhussan. Dát lea unnit go haddegoargŋun, mii lea 3,5 proseantta.

– Stáhtabušeahtta dahká ahte sámediggeráđđi lea ferten dahkat váttes válljejumiid Sámedikki bušeahttabarggus. Mii čorget saji bušeahtas sihke hástalusaid čoavdimii sámi servodagas, seammás go mii sihkkarastit sámi kultur- ja giellabargiid bálkágoargŋuma 2023:s, muitala sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR), geas lea bušeahttaovddasvástádus.

Stuorámus vuoruheapmi leat sámi mánáidgárddit, mat oktiibuot loktejuvvojit 4,8 miljovnna ruvnnuin 2023:s. 3 miljovnna ruvnno evttohuvvo nuvttá sámi mánáidgárdefálaldahkii maiddái lulábealde Davvi-Romssa, juoga maid sámediggeráđđi almmuhii mannan vahkus. Eará vuoruheamit bušeahtas leat mearrasámi vuoigatvuođat, bargu sámevaši vuostá, ja oahpaheddjiid ja mánáidgárdeoahpaheddjiid rekrutteren.

– Dakko bokte go almmuhit mearrasámi vuoruheami Borjjadat de mii dovddahit ahte áigut vuoruhit mearrasámi vuoigatvuođaid boahttevaš jagiid. Barggus sámevaši vuostá addit mii dál vejolašvuođa oažžut doarjaga eastadanbargui, ja rekrutterenprošeavttain sávvat mii ahte sáhttit váikkuhit dasa ahte čoavdit gelbbolašvuođaroasu maid mii dál oaidnit sámi skuvllain ja mánáidgárddiin, dadjá Myrnes Balto.

Golbma ođđa ásahusa ožžot bušeahttaárvalusa mielde njuolggodoarjaga boahtte jagi rájes. Romssa sámi viessu oažžu 500.000 ruvnno, Bárru giellabáiki Suorttáin oažžu 800.000 ruvnno giellaarena doibmii Lofuohtas ja Viesterállásis, ja DeanuInstituhtta Deanus oažžu ges 500.000 ruvnno.

– Doarjagiid bokte mat mannet ásahemiide Romssas ja Suorttáid de sávvat mii joatkit sámi deaivvadansajiid huksema guovlluin gos dat váilot. Romssa sámi viessu ii leat vel loahpalaččat ásahuvvon vel, muhto mis lea stuora doaivva ahte dat ásahuvvo 2023:s, dadjá Myrnes Balto.

Ráđđehusa stáhtabušeahttaárvalusas leat unnidan doarjaga maid Sámediggi oažžu buvttadit oahpponeavvuid 9 miljovnna ruvnnuid. Dás leat váikkuhusat Sámedikki oahpponeavvodoarjagii.

– Mii oaidnit dađi bahábut ahte Ráđđehus unnida dan ruđa mii mis lea leamaš oahpponeavvobuvttadeapmái, ja dasa addo 9 miljovnna ruvnno unnit 2023:s, jus fal Stuoradiggi ii njulge dán duođalaš badjelgeahččama go meannudit stáhtabušeahta, dadjá Myrnes Balto.

Sámediggeráđi vuoruheamit 2023 sámediggebušeahta árvalusas (PDF, 148 kB)

Sámedikki 2023 bušeahtta - Sámediggeráđi mearrádusárvalus (PDF, 2 MB)

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no