Sámediggi reviderejuvvon našunálabušeahta birra: – Vuordámušat 2023 stáhtabušehttii lassánit

Sámediggi reviderejuvvon našunálabušeahta birra: – Vuordámušat 2023 stáhtabušehttii lassánit

Odne ovddidii ráđđehus reviderejuvvon 2022 našunálabušeahta. Sámediggái lea biddjon 1 miljovnna ruvnno gelbbolašvuođaloktemii bargiide sámi mánáidgárddiin.

Runar Myrnes Balto Árvu/Sámediggi Sámediggeráđđi geas lea bušeahttaovddasvástádus Runar Myrnes Balto (NSR) oaivvilda ahte dát okta miljovdna boahtá ávkin, muhto ahte dat ollislaččat leat smávvaruđa.

– Mii boahtit geavahit dan ovtta miljovnna bures, muhto Sámedikki ja sámi servodaga duohta dárbbut leat čuohtemiljovnnaruvdnosaš dásis. Mii válljet addit ráđđehussii áiggi gitta čakčii čájehit leatgo áigon duohtandahkat stuora válgalohpádusaid maid leat addán sápmelaččaide. Golggotmánu 6. beaivvi lea ráđđehusa eksámendáhton, go sii bidjet ovdan iežaset vuosttaš ollislaš stáhtabušeahttaárvalusa, dadjá Runar Myrnes Balto.

Ráđđehus lea earret eará lohpidan stuora sámi kulturloktema Hurdal-julggaštusas, juoga masa sámediggeráđđi illuda oaidnit boahtte jagi bušeahtas.

– Ráđđehusas lea bággu leveret dán ektui boahtte jahkái. Kulturloktema hárrái, de lea dušše juolludit ruđaid Sámediggái, de mii oažžut daid olggos sámi álbmogii. Dárbbut leat hui stuorrát, ja dat eai dárbbašuvvo šat guorahallojuvvot. Sámedikkis leat doaimmat vuordime, dadjá Myrnes Balto.

Sámediggi lea mearkkašan ahte ruhtageavaheapmi obbalaččat lassána, muhto ahte sámi servodat ii vuoruhuvvo.

– Dat lea mearkkašahtti ahte sii lasihit ruhtageavaheami, muhto seammás ii vuoruhuvvo sámi servodat. Sáhttá vásihit gullat ahte mii eat sáhte vuordit nu olu otná sihkarvuođapolitihkalaš diliin. Muhto mii oaidnit ahte ruhta Sámediggái lea dat buoremus sihkarvuođapolitihkka davvin. Dat buoremus davviguovlopolitihkka, danne go mii earret eará váikkuhit stuorrát dasa ahte olbmot ain ásset dáppe, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR).

Dás sáhtát lohkat reviderejuvvon 2022 našunálabušeahta

Jearahallama addá dahje vástida gažaldagaide sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no