Sámedikki bušeahttadárbu čájeha mo sámi servodat lea bázahallan

Sámedikki bušeahttadárbu čájeha mo sámi servodat lea bázahallan

Sámedikki dievasčoahkkin galgá golggotmánus gieđahallat ášši Sámedikki 2022 bušeahttadárbbu birra. Sámi servodat dárbaša stuorát juolludemiid ja diehttevašvuođa vai oččošii seamma ovdáneami go servodagas muđui, oaivvilda Sámediggeráđđi.

Sámedikki mihttomearri lea ahte sámi álbmot, sámi ásahusat ja sámi ealáhusat galget beassat searvat seamma ovdánahttimii go dáža servodagas lea. Ovddeš stáhtabušeahtain lea leamaš unnán ovdáneapmi danne go juolludeapmi ii álo govčča haddegoargŋuma. Dat buktá sámi servodahkii stuorra bušeahttadárbbu.

- Jagiid mielde lea bálká- ja haddelasáhus oktiibuot ollu bázahallan, ja nu lea maid stáhtabušeahta lassáneamis ollásit. Stuorra našuvnnalaš áŋgiruššamiin sámi fálaldat ii loktejuvvo seamma láhkai, ja dat dagaha stuorát earu. Sámi servodat ii oaččo seamma vejolašvuođaid ovdánit ja vajálduvvu dávjá našuvnnalaš áŋgiruššamiin. Dat buktá ollu bušeahttadárbbuid ja dárbbašit ollislaš áŋgiruššama, dadjá Sámediggeráđi Henrik Olesen (NSR).

Sámedikki bušeahttadárbbus leat guokte oasi, váikkuhusaid ektui muddejuvvon bušeahtta ja áŋgiruššanevttohus. Váikkuhusaid ektui muddejuvvon bušeahtta lea otná doaibmadási joatkka mearrádusaid ja oahpes geatnegasvuođaid vuođul.

Sámi ulbmiliin galgá leat seamma lassáneapmi go stáhtabušeahtas muđui. Dát prinsihppa lea Sámedikkis leamaš ollu jagiid. Danne lea Sámediggi váikkuhusaid ektui muddejuvvon bušehttii bidjan 2020 vuolleruhtadeami.

Sámedikkis lea ovddasvástádus ollu surggiin, ja áŋgiruššanevttohusas bušeahttadárbbut presenterejuvvojit surggiid mielde. Áŋgiruššanevttohusat čájehit man stuorra servodatbargu Sámedikkis lea, ja dat guoská buot servodatsurggiide. Áŋgiruššanevttohusain konkrehta bušeahttadárbbut čilgejuvvojit.

- Bušeahttadárboášši čájeha sámi servodaga dárbbuid. Sámedikki servodatbargu lea sápmelaččaid álbmogin ja eamiálbmogin sihkkarastit ja ovdánahttit, ja nu maid giellamet, kultuvramet ja servodagamet. Min mihttomearri lea ahte sámi servodagas galgá leat seamma vuoigatvuohta ovdánit, ja ahte Sámediggi ieš galgá beassat mearridit mo ovdáneapmi galgá leat, Olsen loahpaha.

Jus háliidat jearahallat dahje gažadit, váldde oktavuođa sámediggeráđiin Henrik Olseniin (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no