– Stuorra dárbu áŋgiruššat sámi digitála fálaldagain

– Stuorra dárbu áŋgiruššat sámi digitála fálaldagain

Sámi servodagas lea stuorra dárbu oažžut eanet digitaliserendoaibmabijuid ja -áŋgiruššamiid. – Sámi perspektiiva ferte árrat mielde buot digitaliserenbargguide maid iešguđege instánssat dahket, oaivvilda sámediggeráđđi Henrik Olsen (NSR).

Deaddil ja stuora govva ihtáBoahtte vahkus meannuda Sámedikki dievasčoahkkin Stuorradiggedieđáhusa sámi giela, kultuvrra ja servodateallima birra. Stuorradiggedieđáhus lea boahtteáigái čujuheaddji dieđáhus Stuorradiggái sámepolitihka birra, ja das válddahuvvojit ovdánandovdomearkkat ja hástalusat sámi giela, kultuvrra ja servodateallima ektui, ja bálvalusfálaldagat sámi ássiide. Dál lea nubbi jahki go dákkár dieđáhus čállojuvvo, ja fáddán lea dál digitaliseren.

– Stuorra nationála áŋgiruššamiid oktavuođas ii leat ovddiduvvon vásttolaš fálaldat sámegielaide. Mii vuordit ahte stuorradiggedieđáhusas čájehuvvo makkár dárbu lea sámi servodagas, ja háliidat ahte dát dieđáhus lea lávki dohko guvlui ahte sámi perspektiivva implementerejuvvo stuorra nationála áŋgiruššamiidda, dadjá Olsen.

Ovddeš stáhtabušeahtain lea áŋgiruššojuvvon ollu digitaliserema ektui. 2019 ja 2020 stáhtabušeahtain lea biddjojuvvon 2,4 miljárdda ru digitaliserendoaibmabijuide, ja 2021 stáhtabušeahta evttohusas lea biddjojuvvon 1,5 miljárdda ru. 2021 stáhtabušeahtas lea evttohuvvon 15 miljon ru digitála sámegielat oahpponeavvuide sámi mánáide ja nuoraide, muhto ruđat eai leat biddjojuvvon guđege daid bušeahttadárbbuide maid Sámediggi lei ovddidan.

– Mii leimmet sávvan ahte dieđáhusas livččii čielgaseappot boahtán ovdan mii ráđđehusa mihttomearri lea sámi servodaga digitaliseremii.

Olsen háliida stuorát áŋgiruššama digitaliseremiin sámi servodagas, ja mihttomearrin lea ahte sámi álbmogis galgá leat digitála fálaldat mii lea ovttaárvosaš muđui norgalaš álbmogiin Norggas.

– Sámedikkis ii leat okto ovddasvástádus digitála fálaldaga ovddideamis sámegielaide. Dat lea oktasaš ovddasvástádus, dadjá Olsen.

Jearahallama addá ja gažaldagaide vástida sámediggeráđđi Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no