Umesamisk logo

Last ned logofiler (ZIP, 3 MB)

Om logoen

Retningslinjer for bruk og nedlasting av filer

Om logoen

Logoen er laget i mørk brun farge, samt at den også finnes i kremhvit, hvit og sort fargeversjon. Logoen finnes i en midtstilt versjon med symbol over navnet, samt en liggende variant med symbol på venstresiden av navnet.

Kvadratisk logo skal brukes som hovedlogo, mens den liggende varianten brukes der plassen i høyden tilsier at det er mer fornuftig å ha en lavere logo.

Logoen finnes i 6 forskjellige språk: Nordsamisk, sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, umesamisk og skoltesamisk.

Symbolet kan brukes alene når det enten ikke er plass til hele navnet (f.eks profilbilde på SoMe), eller når man ønsker å variere bruken mellom hel logo og symbol.

Logoen skal hovedsaklig brukes i fargen brun, som er Sámediggis hovedfarge. Se videre regler om dette under fargekapittelet.

Logoen er opprinnelig designet av Rannveig Getz ca år 2000, og enkelt fornyet i 2022 av Árvu AS. Symbolet er inspirert av Sámediggi-bygningen. Fonten i logoen heter The Mix, hvor navnet på samisk er satt i vekten bold og det norske undernavnet er satt i vekten plain.

Retningslinjer for bruk og nedlasting av filer

Minimum luft rundt logo

Logo skal alltid ha en viss mengde luft rundt sin posisjon – nok plass til å sikre et rent og oversiktlig bilde uten forstyrrende elementer i nærheten. Mengden luft varierer i direkte proporsjon til logoens størrelse.

Riktig mengde luft beregnes ved å bruke bredden av symbolens sirkel. Høyden på denne skal brukes rundt hele logoen, dette rommet utgjør minimum luft som alltid skal være rundt logo.

Vær obs på at om mulig så trives logoen med langt mer luft enn miniumumskravet.

Feil fargebruk

A: Plasser aldri mørk logo mot mørk bakgrunn eller bilde, dette gir for lav lesbarhet.

B: Bruk aldri logoen i noen andre farger enn Sametingets definerte logofarger. Dette gjelder også farger fra Sametingets fargepalett.

C: Plasser aldri logo over rotete og detaljert bakgrunn eller bilde.

D: Plasser aldri logo oppå andre farger enn Sametingets definerte farger.

E: Bruk aldri hvit logo mot lys bakgrunn, dette gir for lav lesbarhet.

F: Sett aldri logo oppå andre farger enn definerte bakgrunnsfarger, ikke engang Sametingets andre farger. 

Minimumsstørrelse

For å opprettholde lesbarhet og effekt bør logoen ikke trykkes i mindre størrelse enn 27 mm. Minstestørrelsen måles ut fra logoens lengde.

For digitale medier som web gjelder 100 px som minimumsstørrelse.

Vær obs på at logoen trives LANGT bedre i litt større enn minimumskravet, så disse små størrelsene som er oppgitt er kun til nøds bruk. Velg alltid større om det er muligheter for det på den gitte flate.

Om logoen må brukes i mindre størrelse enn dette så kan symbolet brukes alene, da den tåler å bli skalert ned mer enn logoen i sin helhet.

Feilaktig bruk

Feilaktig bruk av logoen vil skade identitetsdesignet til organisasjonen. Når det skal utvikles og brukes grafiske elementer er det svært viktig at alle aktører har lest gjennom retningslinjene i profilmanualen, kun bruker godkjente filer av logoen (EPS).

Det er forbudt å gjøre endringer og justeringer på logoen og dens tilhørende elementer, for eksempel lage egne versjoner av logo.

A: Endre aldri logoens dimensjoner.

B: Endre aldri logens farger.

C: Effekter skal ikke legges til.

D: Roter aldri logo.

E: Bruk aldri hvit boks bak logo. I slike tilfeller som dette skal det tas hensyn til flatens bakgrunnsfarge, og logofarge må velges med tanke på kontrastforhold.

Korrekt bruk

A: Brun logo skal kun brukes på lys bakgrunn.

B: Lys logo på mørkere bakgrunn.

C: Nøytral farge på logo kan velges om materiale tilsier at farge ikke er riktig å velge. Dette kan være for eksempel logo laget av materiale som stål, metall, tre, betong eller lignende. Rådfør gjerne med grafisk designer.