Sametingets logo

Logoen er opprinnelig designet av Rannveig Getz ca. år 2000, og er enkelt fornyet i 2022 av Árvu AS. Symbolet er inspirert av sametingsbygningen.

Logoen finnes i seks forskjellige språk: Nordsamisk, sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, umesamisk og skoltesamisk.

Logoen er laget i mørk brun farge, samt at den også finnes i kremhvit, hvit og sort fargeversjon. Logoen skal hovedsakelig brukes i fargen brun, som er Sámediggis hovedfarge. 

Logoen finnes i en midtstilt versjon med symbol over navnet, samt en liggende variant med symbol på venstresiden av navnet. Kvadratisk logo skal brukes som hovedlogo, mens den liggende varianten brukes der plassen i høyden tilsier at det er mer fornuftig å ha en lavere logo.

Symbolet kan brukes alene når det enten ikke er plass til hele navnet, eller når man ønsker å variere bruken mellom hel logo og symbol.