Fylkkagieldašiehtadusat

Sámedikkis leat ovttasbargošiehtadusat Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddain, Nordlándda fylkkasuohkaniin, Trøndelága fylkkasuohkaniin ja Innlandet fylkkasuohkaniin.

Loga Sámedikki ja Romssa ja Finnmárkku fylkkagieldda ovttasbargošiehtadusa (PDF, 330 kB)

Loga Sámedikki ja Nordlándda fylkkasuohkana ovttasbargošiehtadusa (PDF, 566 kB)

Loga Sámedikki ja Trøndelága fylkkasuohkana ovttasbargošiehtadusa (PDF, 2 MB)

Loga Sámedikki ja Innlandet fylkkasuohkana ovttasbargošiehtadusa (PDF, 215 kB)