Oktasaš lávdegoddi hálddašit ja ovdánahttit sámi nationála symbolaid

Sámi parlamentáralaš ráđđi ja Sámiráđđi leat ásahan oktasaš lávdegotti man doaibma lea hálddašit ja ovdánahttit sámi nationála symbolaid. 

Sámiráđđi ja Sámi parlamentáralaš ráđđi (SPR), riikkaid Sámedikkiid bokte, nammadeaba golbma lahtu goabbáinai lávdegoddái, ja maiddái persovnnalaš várrelahtuid sidjiide.

Oktasaš lávdegotti mandáhtta lea árvalit njuolggadusaid sámi nationála symbolaid hálddašeapmái, ja árvvoštallat guđe sámi nationála symbolaid dát njuolggadusat galget guoskat. Sámeleavgga ja sámi soga lávlaga lea juo 13. sámekonferánsa Åres dohkkehan 1986:s. Lávdegotti čálli lea Sámi parlamentáralaš ráđi čálli. 

Symbolalávdegoddi vállje ieš sátnejođiheaddji ja várresátnejođiheaddji. Sátnejođiheaddjin válljejuvvo dat lahttu mii lea válljejuvvon dan sámedikki bealis mas lea SPR jođihandoaibma. Várresátnejođiheaddjin válljejuvvo dat lahttu mii lea válljejuvvon dan sámedikkis bealis mii galgá váldit badjelasas SPR jođihandoaimma nuppes. Čoahkkimat dollojit dárbbu mielde.

Suoma beal Sámediggi jođiha dál lávdegotti.

Lávdegotti lahtut:

Lars Jonas Johansson, Ruoŧa beal Sámediggi
Pirita Näkkäläjärvi, Suoma beal Sámediggi
Ann Karin Kvernmo, Norgga beal Sámediggi
Ol Johan Gaup, Sámiráđđi -Samerådet
Anna Igontova, Sámiráđđi – Samerådet 
Lars Anders Baer, Sámiráđđi - Samerådet