Sametingspresidenter gjennom tidene

Disse har vært sametingspresidenter fra Sametinget ble opprettet i 1989 og til dags dato:

1989 – 1997 Ole Henrik Magga (Norske Samers Riksforbund)
1997 – 2005 Sven-Roald Nystø (Norske Samers Riksforbund)
2005 – 2007 Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund)
2007 – 2013 Egil Olli (Arbeiderpartiet)
2013 – 2016 Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund) 
2016 – 2017 Vibeke Larsen (Arbeiderpartiet)
2017 – 2021 Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund)
2021 -          Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)