Høring - Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Send oss din mening om rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen!

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Rapporten Sannhet og forsoning– grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner ble overrekket Stortinget 1. juni 2023. Sametingets plenum skal behandle rapporten i sin helhet. I den forbindelse ber sametingsrådet om innspill fra det samiske samfunnet om rapportens innhold og de forsonende tiltakene.

Høringen er åpen for alle. Høringsbrev er i første omgang sendt ut til direktetilskuddsmottakere på Sametingets budsjett, men vil bli distribuert til flere organisasjoner og etater i god tid før høringsfristen.  

Les de foreslåtte tiltakene fra rapporten

Høringen skjer digitalt.

Delta i høringen her: Høring – rapporten Sannhet og forsoning - Sametinget

Dersom du er forhindret fra å delta digitalt, kan du også sende oss ditt høringssvar via post. 

Sámediggi - Sametinget
Postboks 3 
9735 Kárášjohka/Karasjok

Høringsfrist: 31. oktober 2023

Hele rapporten kan leses på Stortingets nettsider

Digital høring

Sametingsrådet skal arrangere en digital høring på Zoom 18. oktober kl. 11:00 for institusjoner, organisasjoner og foreninger. Samme dag kl. 15:00, vil det være en digital høring for enkeltmennesker. Alle som vil gi høringsuttalelse på disse arrangementene, må melde seg på til høringsmøtene.

Påmeldingsinformasjon kommer på Sametingets nettsider og Facebook senere. Det vil være en taletid på 10 minutter pr. institusjon/person på de digitale høringsmøtene.

Artikkelliste