Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)

Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)

Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) er opprettet for å styrke samisk ungdoms innflytelse på Sametingets politikk.

Sametingets ungdomspolitiske utvalg Sametinget  

SUPU 2018-2021:

Leder: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (Nordland)

Medlemmer: Maja Fjellstrøm (Nord-Trøndelag), Stine Ericsson Anti (Øst-Finnmark), Grethe Julianne Skum (Vest-Finnmark) og Alfred Mikkel Kuoljok (Nordland)

Varamedlemmer: Laara Sparrok (Nordland), Andine Knudtson (Sør-Norge), Kristine Ballari (Øst-Finnmark), Sajane Olsen (Troms) og Katja Elise Utsi (Nordland)

SUPU ble opprettet som permanent organ i 2003. SUPU består av fem faste medlemmer og er oppnevnt av Sametingsrådet. Medlemmene kommer fra hele landet og er mellom 16 og 28 år.

SUPU har fått fastsatt mandat og organisering av Sametingets plenum. Deres hovedoppgaver er å:

  • bidra til å styrke samiske unges medbestemmelse og innflytelse på Sametingets politikk.
  • planlegge og arrangere Sametingets årlige ungdomskonferanser.
  • arbeide for å motivere flere samiske ungdommer til politisk engasjement.
  • arbeide for å få flere unge til å registrere seg i Sametingets valgmanntall, for å øke unges deltakelse ved valg til Sametinget, og for å få flere unge representert på Sametinget og i andre av tingets styrer og utvalg.

SUPU er gitt en fri rolle og kan arbeide med de saker de selv finner relevante. Utvalget og medlemmene kan fritt uttale seg til media og ta opp de saker de måtte ønske med andre instanser.

Utvalget skal fungere som et kontaktledd mellom samisk ungdom og Sametinget, men også som høringsinstans og som ”vaktbikkje” overfor Sametinget når det gjelder ungdomssaker. På den måten kan SUPU bistå Sametinget i utformingen av tingets ungdomsprofil og ungdomspolitikk.

Kontakt SUPU

SUPU på Facebook

SUPUs blogg