Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)

Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) er opprettet for å styrke samisk ungdoms innflytelse på Sametingets politikk.

SUPU 10.01.24 - 31.12.25:

Leder: 
Elle Rávdná Näkkäläjärvi

Medlemmer:
Aina Madelén Nordsletta Aslaksen
Inga Márjá Lango
Piere Åvla Bransfjell
Jon Anta Eira Åhrén

Varamedlemmer:
Sunna Svendsen
Linnea Knutsen
Nils Anders Appfjell
Ronja Vara Sannerud
Odd Ánde Anti

SUPU ble opprettet som permanent organ i 2003. SUPU består av fem faste medlemmer og er oppnevnt av sametingsrådet. Medlemmene kommer fra hele landet og er mellom 16 og 28 år.

SUPU har fått fastsatt mandat og organisering av Sametingets plenum. Formålet med utvalget er å bidra til å styrke samiske unges medbestemmelse og innflytelse på Sametingets politikk gjennom å:

  • bistå Sametinget i arbeidet for å tilrettelegge for unge samers samfunns- og politiske engasjement, til å rekruttere flere unge inn i Sametingets valgmanntall, til å øke unges deltakelse ved valg til Sametinget og for å få flere unge representert på Sametinget og i tingets styrer og utvalg.
  • bistå Sametinget i utformingen av tingets politikk som berører ungdom, slik at denne kan utformes på bredest mulig grunnlag, gjennom å fungere som kontaktledd mellom Sametinget og samisk ungdom, og som høringsinstans (intern og ekstern) for Sametinget i relevante saker.
  • Dersom Sametinget arrangerer ungdomskonferanser, vil utvalget kunne involveres i planlegging og gjennomføring.
  • Sametingets ungdomspolitiske utvalg kan gis oppgaver/oppdrag i forbindelse med aktuelle politiske saker.
  • Utvalget kan på eget initiativ arbeide med saker utvalget finner relevante.
  • Utvalget har rett til å uttale seg i alle aktuelle saker, kan fritt uttale seg til media og kan også ta opp saker som de finner relevante med andre instanser.

Utvalget skal fungere som et kontaktledd mellom samisk ungdom og Sametinget, men også som høringsinstans og som ”vaktbikkje” overfor Sametinget når det gjelder ungdomssaker. På den måten kan SUPU bistå Sametinget i utformingen av tingets ungdomsprofil og ungdomspolitikk.

Les mandatet til SUPU (PDF, 63 kB)

Skriv epost til Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)

Besøk Facebook-siden til Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)

Besøk bloggen til Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU)