Valgkomiteen

Valgkomiteen

Valgkomiteen behandler saker der Sametingets plenum skal gjøre vedtak om valg til organer i eller utenfor Sametinget. 

Komiteens oppgave er å forberede saken og avgi innstilling til plenum i saken som komiteen har fått fra plenum.

Disse sitter i Sametingets valgkomite:

Mathis Nilsen Eira (NSR), leder, mob. 99275980
Inger Eline E. Fjellgren  (Árja), nestleder, mob. 41458703
Isak Mathis O. Hætta (GDS)
Ronny Wilhelmsen (AP)
Lars Filip Paulsen (H)
Toril Bakken Kåven (NORD)
Ellinor Marita Jåma (ÅaSG)
Ann-Elise Finbog (SfP)
Berit Marie P. E. Eira (JOHT)
Arthur Tørfoss (FrP)
Cecilie Hansen (SP)