Valgkomiteen

Valgkomiteen behandler saker der Sametingets plenum skal gjøre vedtak om valg til organer i eller utenfor Sametinget. 

Komiteens oppgave er å forberede saken og avgi innstilling til plenum i saken som komiteen har fått fra plenum.

Medlemmer i valgkomiteen

Vidar Andersen, NSR, leder

Henrik Olsen, NSR, nestleder

Elisabeth Erke, Senterpartiet, medlem

Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet, medlem

Vibeke Larsen, Nordkalottfolket, medlem

Varamedlemmer:

1. vara Mathis Nilsen Eira, NSR

2. vara Ulf Tore Johansen, Nordkalottfolket

3. vara Ann Britt Eira Sara, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet