Arild P. Inga

Parti: Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Valgkrets: Vesthavet

Medlem i Plan- og finanskomiteen

E-post: arild.pettersen.inga@samediggi.no

Telefon: 481 38 653

Født: 30.12.1957

Yrke: Reineier

Tidligere sametingsperioder:
2017-2021

 

Arild P. Inga Árvu/Sametinget