Eirik Larsen

Lásse-Ivvár Erke

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Vesthavet

Medlem i Plan- og finanskomiteen

E-post: eirik.larsen@samediggi.no

Telefon: 970 80 217

Født: 16.05.1983

Yrke: Leder av Samerådets menneskerettighetssavdeling

Tidligere sametingsperioder:
Politisk rådgiver for sametingsrådet 2017-2021
Politisk rådgiver for sametingsrådet 2021-2023

 

Eirik Larsen Árvu/Sámediggi