Byavtaler

Sametinget har flere samarbeidsavtaler med bykommuner som har en større samisk befolkning.

Målet med byavtalene er et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Samarbeidsavtaler med bykommuner bidrar til at utfordringer i samepolitiske saker ikke overlates til enkeltmenneskers engasjement, men får en institusjonell ramme. I tillegg bidrar avtalene til at samer i de aktuelle byene får et bedre tjenestetilbud. Avtalene har stor symbolsk betydning for samene i byene det gjelder, da det er en direkte anerkjennelse av deres tilstedeværelse.

Sametinget har i dag samarbeidsavtaler med Tromsø (2013), Bodø (2015) og Oslo (2016) og Alta (2019).

Med Oslo kommune heter avtalen samarbeidserklæring. 

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Trondheim kommune (PDF, 4 MB)

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Alta kommune (PDF, 147 kB)

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune (PDF, 3 MB)

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Bodø kommune (PDF, 66 kB)

Les samarbeidserklæring mellom Sametinget og Oslo kommune (PDF, 2 MB)

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Sør-Varanger kommune (PDF, 221 kB)

Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med kan søke om tilskudd til regionalutviklingsprosjekter. Les mer om tilskudd til regionalutviklingsprosjekter