Byavtaler

Byavtaler

Sametinget har flere samarbeidsavtaler med bykommuner som har en større samisk befolkning.

Målet med byavtalene er et aktivt og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og samfunnsliv.

Samarbeidsavtaler med bykommuner bidrar til at utfordringer i samepolitiske saker ikke overlates til enkeltmenneskers engasjement, men får en institusjonell ramme. I tillegg bidrar avtalene til at samer i de aktuelle byene får et bedre tjenestetilbud. Avtalene har stor symbolsk betydning for samene i byene det gjelder, da det er en direkte anerkjennelse av deres tilstedeværelse.

Sametinget har i dag samarbeidsavtaler med Tromsø (2013), Bodø (2015) og Oslo (2016) og Alta (2019).

Med Oslo kommune heter avtalen samarbeidserklæring. 

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Alta kommune (PDF, 146 kB)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune (PDF, 3 MB)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Bodø kommune (PDF, 66 kB)

Samarbeidserklæring mellom Sametinget og Oslo kommune (PDF, 2 MB)

Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med kan søke om tilskudd til regionalutviklingsprosjekter.