Fylkeskommuneavtaler

Fylkeskommuneavtaler

Sametinget har samarbeidsavtaler med Finnmark fylkeskommune (2018-2020), Troms fylkeskommune (2019-2020), Nordland fylkeskommune (2019-), Trøndelag fylkeskommune (2019-2022).

Sametinget forutsetter at regionreformen og spesielt sammenslåingen av Troms og Finnmark gir bedre betingelser for samisk språk, kultur og samfunnsliv enn det som er tilfelle for to separate avtaler i dag. Sametinget vil starte forhandlingene i 2020 for en ny og bedre avtale med Troms og Finnmark som kan gjelde fra 2021.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune (PDF, 330 kB)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune (PDF, 566 kB)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune (PDF, 799 kB)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Innlandet fylkeskommune (PDF, 215 kB)

Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med kan søke om tilskudd til regionalutviklingsprosjekter.