Fylkeskommuneavtaler

Fylkeskommuneavtaler

Sametinget har samarbeidsavtaler med Finnmark fylkeskommune (2018-2020), Troms fylkeskommune (2019-2020), Nordland fylkeskommune (2019-), Trøndelag fylkeskommune (2019-2022).

Sametinget forutsetter at regionreformen og spesielt sammenslåingen av Troms og Finnmark gir bedre betingelser for samisk språk, kultur og samfunnsliv enn det som er tilfelle for to separate avtaler i dag. Sametinget vil starte forhandlingene i 2020 for en ny og bedre avtale med Troms og Finnmark som kan gjelde fra 2021.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2018-2020 (PDF, 475 kB)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune 2019-2020 (PDF, 3 MB)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune (PDF, 566 kB)

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune (PDF, 799 kB)

Kommuner og fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtaler med kan søke om tilskudd til regionalutviklingsprosjekter.