Karen Marie Eira Buljo er mottaker av Sametingets språkmotiveringspris 2021

Karen Marie Eira Buljo er mottaker av Sametingets språkmotiveringspris 2021

Karen Marie Eira Buljo fra Kautokeino har lagt ned en stor innsats i å bevare og fremme det samiske språket knyttet til samisk tradisjonskunnskap. For sitt livslange engasjement mottok hun Sametingets språkmotiveringspris 2021 under Sametingets plenum 16. juni.

BildeKlikkForStorVersjon
BildeKlikkForStorVersjon
BildeKlikkForStorVersjon
BildeKlikkForStorVersjon
BildeKlikkForStorVersjon
BildeKlikkForStorVersjon
BildeKlikkForStorVersjon
BildeKlikkForStorVersjon
BildeKlikkForStorVersjon

 

Den syvende språkmotiveringsprisen går til en person som har lagt ned betydelig innsats i å styrke, bevare og utvikle det samiske språket.

– Jusse Juhán Niillasa Gáre Márjá eller Karen Marie Eira Buljo har med sitt arbeid belyst samiske verdier og tradisjoner, og hvordan de er tett koblet til språket. Hun har gjort det med ydmykhet og kjærlighet til det samiske språket og kulturen, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Arbeidet for bevaring av tradisjonskunnskap og fagspråk

Det samiske språket er hverdagsspråk for mange, men fagspråket som er knyttet til tradisjonelt samisk arbeid er ikke lenger så sterkt fordi samfunnet har endret seg mye og fortsatt er i endring. Prisvinneren har identifisert et behov for å bevare og styrke samisk tradisjonskunnskap og språket som er knyttet til dette. Med iver og utholdenhet har Karen Marie Eira Buljo produsert en rekke lærebøker som har kommet hele det samiske samfunnet til gode, men som spesielt har vært nyttige for enkeltindivider opptatt av temaet.

Hun har også videreført samisk tradisjonskunnskap med egne bilder, egen duodji og sin innsats i samfunnsdebatten. Karen Marie Eira Buljo har også laget en spesiell kalender, som viser reindriftsåret. Kalenderens første måned er mai, måneden for reinkalving. Kalenderen er populær i Sápmi og henger i dag i mange samiske hjem.

– Hun er en tradisjonsviter og -bærer som har brukt hele sitt liv til å gi videre av sin kunnskap og hun har formidlet dette til barn, ungdom og voksne. Det har hun gjort både til sin familie, men også sitt lokalsamfunn, det samiske samfunn og storsamfunnet, og på den måten også vist i praksis hvor mye kunnskap og informasjon som ligger forankret i vårt språk, sier Keskitalo.

Prisen er på kroner 50.000,- og et kunstdiplom laget av kunstner Kamilla Triumf.

Les talen til sametingspresident Aili Keskitalo

Prisvinner: Glad for at arbeidet anerkjennes

Sametingspresidenten overrakte prisen til Karen Marie Eira Buljo under Sametingets plenum onsdag 16. juni. Eira Buljo er takknemlig og glad for at hennes langvarige innsats anerkjennes.

– For meg er det så gledelig at jeg nesten ikke finner ord til å forklare det. Jeg har kjempet hardt og med denne prisen føler jeg at det arbeidet anerkjennes og blir godkjent. Jo mer motstand jeg har opplevd opp igjennom, jo mer motivert har jeg blitt til å arbeide videre med dette. Fornorskningen har hatt så store konsekvenser for vårt samfunn, og lenge har det føltes som å jobbe i motvind. Nå kjenner jeg at vinden har snudd, og mange har lyst til å lære språket, men også det som omfavner språket. Språk er knyttet til vårt arbeid, og vårt tradisjonelle arbeid er knyttet til jord, vær og vann, sier Eira Buljo.

Bakgrunnsinformasjon:
Samisk språkråd opprettet språkmotiveringsprisen år 2000, etter det har Sametingets språkstyre og Sametingsrådet tildelt prisen. Prisen gis til enkeltmennesker eller en bedrift, prosjekt eller organisasjon, som har lagt mye arbeid i styrking, utvikling og bevaring av samisk språk. Tidligere vinnere av språkmotiveringsprisen er Foreldregruppe fra Tysfjord i 2000, Språkgruppe fra Skånland i 2001, Harry Solhaug fra Kåfjord i 2002, Sagka Stångberg fra Tärnaby i 2009, Iŋgor Ántte Ánte Mihkkal/Ánte Mikkel Gaup i 2013 og Jane Astrid Juuso i Nesseby i 2017.

For intervjuer:
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), tlf. +47 97 12 93 05
Prisvinner Karen Marie Eira Buljo, tlf.
+47 461 89 976

Bilder fra prisutdelingen kan lastes ned her