Tale i forbindelse med utdeling av Sametingets språkmotiveringspris 2021

Tale i forbindelse med utdeling av Sametingets språkmotiveringspris 2021

Sametingspresident Aili Keskitalos (NSR) tale i forbindelse med utdeling av Sametingets språkmotiveringspris 2021, under Sametingets plenum 16. juni 2021.

Kjære sametingsrepresentanter, prismottaker og andre!

Det er en stor glede for meg å få lov til å dele ut Sametingets språkmotiveringspris 2021.

Sametinget gir hvert 4. år språkmotiveringspris til en enkeltperson, en institusjon, en organisasjon, et prosjekt eller en gruppe som særlig har vært med på å bevare, styrke og fremme samisk språk. Både enkeltpersoner og organisasjoner/institusjoner har sendt inn forslag på hvem som bør motta denne prisen. Vi fikk inn hele 8 forslag på kandidater når fristen gikk ut 30. april. Blant disse forslagene har Sametingsrådet valgt en vinner som har gjort et viktig arbeid med å fremme samisk språk og kultur.  Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har sendt inn forslag på kandidater.

Språkmotiveringsprisen består av et pengebeløp på kr 50 000 samt et kunstdiplom. Kunstner Kamilla Triumf har laget diplom til årets vinner.

Om årets prisvinner:

Vinneren har i mange år arbeidet ivrig for å fremme, styrke og bevare samisk språk gjennom ulike aktiviteter. Vinneren har spesielt vektlagt tradisjonell kunnskap og tilhørende fagspråk.

Samisk er dagligspråk for mange men fagspråk som brukes i tradisjonelt arbeid har blitt svekket på grunn av samfunnsutviklingen. Vinner har sett det nødvendig å bevare å styrke tradisjonell kunnskap og tilhørende fagspråk. Med stor iver, stahet, ydmykhet og kjærlighet for samisk språk og kultur har vinneren skrevet mange lærebøker som nå er nyttige for egen familie, slekt, samiske samfunnet og storsamfunnet.

Vinneren har blant annet skrevet bok om lávvu-liv, og har i den forbindelse laget navnelapper med lávvu-ord som hun bruker i opplæring om bruk av lávvu. Hun har også skrevet boken Gámagoarrun (Skallesøm) som er et godt veilednings-hefte når skaller skal syes. I tillegg tar vinneren oppdrag fra Samisk høgskole å undervise i tradisjonell kunnskap, hvor fagspråk står sentralt.

Hun har også laget en spesiell kalender, som starter i mai og avsluttes i april, og som således følger reindriftsåret. Kalenderen er svært populær i Sápmi og pryder mange hjem.

Det er en stor ære for meg å dele ut Sametingets språkmotiveringspris 2021 til:

Karen Marie Eira Buljo fra Kautokeino

Jeg vil på vegne av Sametinget gratulere med prisen, og takke deg  Karen Marie for arbeidet som du har gjort og gjør for å bevare og fremme vårt hjertespråk og vår kultur. Du fortjener denne prisen for ditt engasjement og din ydmykhet, for jobben du har gjort med å beskrive samiske verdier, tradisjoner og hvordan disse er knyttet til språket. Jeg håper at prisen oppmuntrer deg til å fortsatt bidra med språkutviklingsarbeid i fremtiden.