Saksgang i samiske stedsnavnsaker

Stadnamnlovens § 6 regulerer hvilke organer som kan igangsette navnesaker.

Alle stedsnavnsaker med samiske stedsnavn, eller som er i områder der samiske stedsnavn kan forekomme, skal sendes til Samisk stedsnavntjeneste for foreløpig tilråding. Samisk stedsnavntjeneste innhenter opplysninger om stedsnavnene, og gir foreløpig tilråding. Stedsnavntjenesten vil også vurdere hvilke offentlige funksjoner navnet har, og disse funksjonene avgjør hvem som blir parter i navnesaken.

Foreløpig tilråding fra Samisk stedsnavntjeneste skal følge med saken når den legges ut på høring. Etter høringsrunden vil stedsnavntjenesten se på uttalelsene og deretter gi sin endelige tilråding, som så sendes til det offentlige organet som har vedtaksmyndighet.

Ansvaret for de forskjellige typene av navn er fordelt på ulike offentlige organ, mer om det i Stadnamnlovas § 7.

Lov om Stadnamn
Forskrift om stadnamn

Saksgang i samiske stedsnavnsaker (PDF, 259 kB)