Samiske stedsnavn

Samiske stedsnavn er en sentral del av samisk kulturarv, og en viktig del av landets kulturarv.

Eldre samiske stedsnavn er immaterielle kulturminner. Synliggjøring av samiske stedsnavn på kart, i registre og på skilt er derfor av vesentlig betydning både av hensyn til godt kulturvern, synliggjøring av samisk bosetning og språk, og i mange tilfeller også av hensyn til samfunnssikkerhet. Skilting av samiske stedsnavn definerer hvor folk kommer ifra, signaliserer samisk tilhørighet til stedet, bevarer stedsnavn som kulturminner og leder tankene til den samiske historien knyttet til stedet.

Fornorskingspolitikken bidro til at samiske stedsnavn ble oversatt til norsk. Dette resulterte i norske stedsnavn som ikke hadde noen forankring i lokal bruk eller tradisjon. Samiske stedsnavn er sterkt knyttet til folks oppfatning av egen identitet, og fremstår som samiske symboler.

Derfor er det viktig å samle inn, registrere og godkjenne samiske stedsnavn i alle områder der samiske stedsnavn er i bruk, og har vært i bruk. Sametingets stedsnavntjeneste administrerer samiske stedsnavn med bakgrunn i stadnamnlova, og gir tilrådning om skrivemåten for samiske stedsnavn. Sametingets stedsnavntjeneste kan også igangsette navnesaker, og gi råd om skriving og bruk av samiske stedsnavn.  

Les mer om stadnamnlova

Les mer om Samisk stedsnavntjeneste

Sametingets stedsnavntjeneste har utarbeidet regler for hvordan nordsamiske stedsnavn skal skrives. Formålet med reglene er å sikre at man i normeringen av nordsamiske stedsnavn følger samme språklige prinsipper. Formålet med utfyllende regler er også å konkretisere forskriftens krav og muligheter for tilpasninger. 

Utfyllende regler for skrivemåten av nordsamiske stedsnavn (PDF, 554 kB)

Sametinget har en støtteordning for innsamlingsprosjekter av samiske stedsnavn, under språkprosjekter. Les mer om støtteordningen Dokumenteringstiltak.

Alle stedsnavn i Norge blir registrert i nettsiden Norgeskart, der kan man se hvilke navn er godkjent for offentlig bruk. Besøk nettsiden Norgeskart

Besøk nettsiden til Statens kartverk