Samiske stedsnavn

Samiske stedsnavn er en sentral del av samisk kulturarv, og en viktig del av landets kulturarv.

Eldre samiske stedsnavn er immaterielle kulturminner. Synliggjøring av samiske stedsnavn på kart, i registre og på skilt er derfor av vesentlig betydning både av hensyn til godt kulturvern, synliggjøring av samisk bosetning og språk, og i mange tilfeller også av hensyn til samfunnssikkerhet. Skilting av samiske stedsnavn definerer hvor folk kommer ifra, signaliserer samisk tilhørighet til stedet, bevarer stedsnavn som kulturminner og leder tankene til den samiske historien knyttet til stedet.

Fornorskingspolitikken bidro til at samiske stedsnavn ble oversatt til norsk. Dette resulterte i norske stedsnavn som ikke hadde noen forankring i lokal bruk eller tradisjon. Samiske stedsnavn er sterkt knyttet til folks oppfatning av egen identitet, og fremstår som samiske symboler.

Derfor er det viktig å samle inn, registrere og godkjenne samiske stedsnavn i alle områder der samiske stedsnavn er i bruk, og har vært i bruk. Sametingets stedsnavntjeneste administrerer samiske stedsnavn med bakgrunn i stadnamnlova, og gir tilrådning om skrivemåten for samiske stedsnavn. Sametingets stedsnavntjeneste kan også igangsette navnesaker, og gi råd om skriving og bruk av samiske stedsnavn. Sametinget har en støtteordning for innsamlingsprosjekter av samiske stedsnavn, under språkprosjekter.

Alle stedsnavn i Norge blir registrert i nettsiden Norgeskart, der kan man se hvilke navn er godkjent for offentlig bruk.

Statens kartverk