Samisk stedsnavntjeneste

Samisk stedsnavntjeneste

Samiske stedsnavn er beskyttet i Lov om stadnamn, på lik linje med alle andre stedsnavn i Norge.

Stedsnavn er vår felles kulturarv, og loven ivaretar norske, samiske og kvenske stedsnavn i henhold til nasjonale regler og internasjonale avtaler og konvensjoner.

Samisk stedsnavntjeneste har vært underlagt Sametinget siden 2002. Samisk stedsnavntjeneste forvalter samiske stedsnavn etter Lov om stadnamn og Forskrift om stadnamn, og behandler navnesaker med bakgrunn i love og forskriftene. Samisk stedsnavntjeneste har faglige navnekonsulenter både for nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske stedsnavn, som har det faglige ansvaret i tilrådning og forslag om skrivemåte av samiske stedsnavn i offentlig bruk.