Samisk stedsnavntjeneste

Samiske stedsnavn er beskyttet i Lov om stadnamn, på lik linje med alle andre stedsnavn i Norge.

Stedsnavn er vår felles kulturarv, og loven ivaretar norske, samiske og kvenske stedsnavn i henhold til nasjonale regler og internasjonale avtaler og konvensjoner.

Samisk stedsnavntjeneste har vært underlagt Sametinget siden 2002. Samisk stedsnavntjeneste forvalter samiske stedsnavn etter Lov om stadnamn og Forskrift om stadnamn, og behandler navnesaker med bakgrunn i loven og forskriften. Samisk stedsnavntjeneste har faglige navnekonsulenter både for nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske stedsnavn, som har det faglige ansvaret i tilrådning og forslag om skrivemåte av samiske stedsnavn i offentlig bruk.

Les stadnamnlova 

Les forskrift om stadnamn

Sametingets stedsnavntjeneste har utarbeidet regler for hvordan nordsamiske stedsnavn skal skrives. Formålet med reglene er å sikre at man i normeringen av nordsamiske stedsnavn følger samme språklige prinsipper. Formålet med utfyllende regler er også å konkretisere forskriftens krav og muligheter for tilpasninger. 

Les: Utfyllende regler for skrivemåten av nordsamiske stedsnavn (PDF, 554 kB)

Se foredrag om Samisk stedsnavntjenestes rolle i navnesaker, ved seniorrådgiver Ardis Ronte Eriksen, Sametinget: