Dokumenteringstiltak

Søknadsfrist:

  • 01.11.23.

Søknadsskjema - Dokumenteringstiltak

Mål for tilskuddsordningen:

  • Organisasjoner samler inn og formidler stedsnavn, ord og tradisjonell kunnskap.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Innsamling og formidling av samiske stedsnavn.
  • Terminologiprosjekter.
  • Utvikle ordbøker på samisk.

Hvem kan få tilskudd:

  • Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter som er registrert i Enhetsregisteret i Norge.
  • Samiske språksentra som mottar direkte støtte over Sametingets budsjett kan ikke søke.

Så mye kan du få i støtte:

  • Det kan gis tilskudd med inntil kr 300 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for dokumenteringstiltak 2023 (PDF, 347 kB)

Prosjektbeskrivelse (DOCX, 14 kB)

Rapporteringsskjema (DOCX, 19 kB)

Retningslinjer for innsamling av stedsnavn (DOCX, 33 kB)

Skjema - innsamlede stedsnavn (XLSX, 13 kB)

Retningslinjer for termarbeid (DOCX, 19 kB)

Søknadsskjema - Dokumenteringstiltak

Har du spørsmål?

Anne Marie Hætta
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 58
Anne Kemi
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 48 42 44