Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehager

Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehager

Åpen søknadsfrist til 01.09.2022.

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

 • Barnehagene lærer de samiske barna samisk.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Barnehager som tilrettelegger for samisk språkopplæring for samiske barn.

Hvem kan få tilskudd:

 • Barnehager som er registrert i Enhetsregisteret i Norge og som ønsker å gi/gir samisk
  språkopplæring til samiske barn.
 • Samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager som er registrert i
  Enhetsregisteret i Norge kan søke om tilskudd dersom: Barn i den samiske
  barnehagen/avdelingen får samisk språkopplæring i andre samiske språk enn det som er
  barnehagens/avdelingens hovedspråk.

Så mye kan du få i støtte:

 • Det kan ytes inntil kr 65 000 i tilskudd pr. år pr. avdeling for samisk språkopplæring i barnehager.
 • Tilskudd til samisk språkopplæring skal brukes til utgifter i forbindelse med organisering av
  opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur.
 • Slike merutgifter kan være:
  • Lønn til samiskspråklige ansatte.
  • Honorar til ressurspersoner.
  • Innkjøp av forbruksmateriell og pedagogisk materiell til bruk av gjennomføring av
   planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur.
 • Eksempler på pedagogisk materiell kan være:
  • Samisk snakkepakke.
  • Gielladohkát/ Språkdukker.
  • Samiske bøker, cd-er, spill.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for samisk språkopplæring i barnehager - søkerbasert tilskudd 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Bruk organisasjonens hovedorganisasjonsnummer. Underenhetenes org.nr skal ikke brukes.

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

 1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
 2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
 3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

 

Har du spørsmål?

Anna Kristine Skum Hætta
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 48 42 57
Kathrine Anti
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon 78 47 41 25