Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehager

Åpen søknadsfrist til 01.09.2023 kl. 15.00.

Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Søknadsskjema - Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehager

Mål for tilskuddsordningen:

 • Barnehagene lærer de samiske barna samisk.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Barnehager som tilrettelegger for samisk språkopplæring for samiske barn.

Hvem kan få tilskudd:

 • Barnehager som ønsker å gi/gir samisk språkopplæring til samiske barn.
 • Samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager kan søke om tilskudd dersom:
  • Barn i den samiske barnehagen/avdelingen får samisk språkopplæring i andre samiske språk enn det som er barnehagens/avdelingens hovedspråk.

Så mye kan du få i støtte:

 • Det kan ytes inntil kr 65 000 i tilskudd pr. år pr. avdeling for samisk språkopplæring i barnehager.
 • Tilskudd til samisk språkopplæring skal brukes til utgifter i forbindelse med organisering av
  opplegg som fremmer og utvikler samisk språk og kultur.
 • Slike merutgifter kan være:
  • Lønn til samiskspråklige ansatte.
  • Honorar til ressurspersoner.
  • Innkjøp av forbruksmateriell og pedagogisk materiell til bruk av gjennomføring av
   planlagte tiltak for styrking av samisk språk og kultur.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for samisk språkopplæring i barnehager - søkerbasert tilskudd 2023 (PDF, 263 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehager

 

Har du spørsmål?

Anna Kristine Skum Hætta
juogushoavda/seksjonssjef
E-post
Telefon 78 48 42 57
Kathrine Anti
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 25
Mobil 90 63 98 06