Institusjonsutvikling

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23

Søknadsskjema - Institusjonsutvikling

Mål for tilskuddsordningen:

 • Samiske kulturinstitusjoner som har faglig fornying og institusjonell utvikling.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Faglige samarbeidsprosjekter mellom institusjoner, herunder andre urfolksinstitusjoner.
 • Prosesser og prosjekter knyttet til tilbakeføring av Bååstede-gjenstander.
 • Prosjekter som har som mål å utvikle institusjonen faglig.
 • Prosjekter som bidrar til formidling av kunst og kultur på nye måter.
 • Prosjekter som markerer Bodø2024 som europeisk kulturhovedstad og som bidrar til et samisk innhold i den markeringen.
 • Tilskudd til møteplasser som skal drøfte innholdet i rapporten til Sannhets- og
  forsoningskommisjonen.

Hvem kan få tilskudd:

 • Institusjoner som mottar direkte driftstilskudd fra Sametinget over kap. 8 Kultur samt kapittel 7.3 Kreative næringer.

Krav til søknaden:

 • Søknad må være innsendt i Sametingets tilskuddsportal i god tid og minst 4 uker før et arrangement starter. Dette gjelder ikke søknader som omhandler arrangement i forbindelse med møteplasser.

Så mye kan du få i støtte:

 • Nedre grense for tilskudd er kr. 10 000. Maksimalt tilskudd er kr. 300 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til tiltak som anses å falle inn under en institusjon/organisasjons ordinære driftsoppgaver, eller prosjekter som er av driftsmessig karakter.
 • Det ytes heller ikke tilskudd til uspesifiserte utgifter, sosiale kostnader og investeringer.
  • For prosjekter som omhandler Bååstede vil støtte til investering vurderes ut fra behov basert på søknad.

Behandlingstid:

 • Tilskuddsordninger med åpen søknadsfrist blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for søkerbaserte tilskudd til Institusjonsutvikling 2023 (PDF, 150 kB)

Søknadsskjema - Institusjonsutvikling

Har du spørsmål?

Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 45
Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Nanni Mari Westerfjeld
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 25