Joik og samisk musikk

Åpen søknadsfrist frem til 01.12.23

Søknadsskjema - Joik og samisk musikk

Mål for tilskuddsordningen:

 • Samiske musikere og artister har gode vilkår for å utvikle sine produksjoner og sin kompetanse.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Joik og samisk musikkproduksjon for ulike plattformer.
 • Management og utvikling av samiske musikere og artister. Promotering og markedsføring, musikkvideo, turne av samiske musikere og artister.
 • Management, utvikling og utgivelse av samiske musikere og artister

Hvem kan få tilskudd:

 • Opphavspersoner, utøvende kunstnere og produsenter som har norsk organisasjonsnummer kan søke. Den som er hovedansvarlig for prosjektet må stå som søker.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Krav til søknaden:

 • For søknader om utgivelse av joik og samisk musikk må lydfil/demo som er relevant for søknaden vedlegges (minimum 3 lydfiler).
 • For søknader om tilskudd til management og utvikling av samiske musikere og artister kreves det at managementselskapet kan vise til kompetanse, erfaring og nettverk. I tillegg skal en god prosjektbeskrivelse som viser til planer for utvikling, distribusjonsplan, promoteringsplan og markedsføring legges ved søknaden.
  • Som dokumentasjon på kompetanse kan f.eks musikkutdanning vedlegges.
  • Som dokumentasjon på erfaring kan f.eks CV vedlegges.
  • Som dokumentasjon på nettverk kan f.eks gis en oversikt over kompetansemiljøer som søker har kontakt med.
 • For søknader om tilskudd til musikkvideoer skal følgende legges ved:
  • Oversiktlig og tydelig budsjett samt finansieringsplan
  •  Klart og tydelig manuskript/prosjektbeskrivelse
 • For søknader om tilskudd til turnestøtte skal følgende legges ved:
  • Oversikt over spillesteder/arenaer
  • Oversikt over honoraravtaler med arrangør/spillesteder

Så mye kan du få i støtte:

 • Joik og samisk musikk støttes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse.
 • Sametinget kan støtte inntil 80 % av godkjente kostnader i prosjektet.
 • Maksimalt tilskudd er kr 250 000.

Behandlingstid:

 • Tilskuddsordninger med åpen søknadsfrist blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for søkerbaserte tilskudd til joik og samisk musikk 2023 (PDF, 217 kB)

Søknadsskjema - Joik og samisk musikk

 

Har du spørsmål?

Inger Tjikkom
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 45
Emma Margret Skåden
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 41 01
Nanni Mari Westerfjeld
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 25