Tilskudd samisk fartøyvern

Båten er et viktig element i samisk kultur. Samiske båtbyggertradisjoner kan dokumenteres langt tilbake i tid. 

Søknadsfrist: 1. november 2023.

Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Riksantikvaren fordeler statlige midler til vernede og fredede fartøy over statsbudsjettets kap. 1429 post 74 til fartøyvern. Søknad sendes elektronisk via Digisak, søknadsportalen for kulturminneforvaltningen. Søknaden behandles av Sametinget.

Elektronisk søknadskjema og informasjon om tilskuddsordningen finner du på Riksantikvarens nettside.

Veileder - Tildeling av status som verna skip

Tilskuddet gjelder for 2024.

Har du spørsmål?

Kjartan Gran
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 48 42 84
Lars Børge Myklevold
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 48 42 73