Duodji: Driftstilskudd

Duodji: Driftstilskudd

Sametinget kan gi driftstilskudd til enkelpersonforetak og aksjeselskaper registrert i duodjiregisteret.

Søknadsfrist: 25.10.2021. Det åpnes for fortløpende behandling av driftstilskuddssøknader duodji fram mot søknadsfristen 25.10.2021.

Det kan gis inntil 40 % tilskudd av godkjent egenprodusert duodji. Minimumstilskudd er kr 20 000. Maksimalt tilskudd er kr 150 000.

Suvenirer kan ikke danne grunnlag for beregning av driftstilskudd. Salg mellom nærstående slektninger og ektefeller kan heller ikke danne grunnlag for beregning av driftstilskudd.

For informasjon og dokumentasjonskrav - Se søknadsskjema og Sametingets regelverk for ordningen eller ta kontakt med Sametinget.

Elektronisk søknadsskjema

Har du spørsmål?

Vivi Pedersen
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 13