Kompetanse, opplæring og kurs

Kompetanse, opplæring og kurs

Åpen søknadsfrist

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

  • Duodjibedriftenes og duodjiutøvernes profesjonalitet og kompetanse økes.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Duodjivirksomheter som driver med duodji som næring og har som formål å øke egen inntjening.

Hvem kan få tilskudd:

  • Duodjivirksomheter, duodjiorganisasjoner og andre aktører innen duodjinæringen.

Så mye kan du få i støtte:

  • Nedre grense for tilskudd er kr 30 000.
  • Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 75 % av godkjent kostnadsramme. Maksimalt tilskudd er inntil kr 500 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for Kompetanse, opplæring og kurs - søkerbaserte tilskudd 2022

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

  1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
  2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
  3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

 

Har du spørsmål?

Vivi Pedersen
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 47 40 13